Od 27 lipca zostanie otwarty odcinek ulicy Wawelskiej (DW 934) w Bieruniu.

 


Trwa przebudowa DW 934 (ul. Wawelska w Bieruniu), realizowana na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jak informuje wykonawca robót (firma STRABAG) od czwartku, 27 lipca odcinek tej drogi zostanie otwarty dla ruchu. Możliwy będzie dojazd od strony Bierunia do nowowybudowanego ronda na skrzyżowaniu z DW 934 (a tym samym przejazd w kierunku Chełmka).

Jak informuje firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o, która na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Wawelskiej), w dniu 27.07.2023 r. dotychczasowa tymczasowa organizacja ruchu – etap 1 całkowite zamknięcie drogi na odcinku od skrzyżowania DW 934 z DW 780 do skrzyżowania z ul. Prywatną w Bieruniu – zostanie zdemontowana. Znaczy to, iż wróci przejezdność na tym odcinku drogi, czyli możliwy będzie dojazd od strony Bierunia do nowowybudowanego ronda na skrzyżowaniu z DW 780 (a tym samym m.in. w kierunku Chełmka).

W związku z powyższym, w dniu 27.07.2023 r. planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Równoległej i ul. Skowronków, obowiązującej przed remontem ul. Wawelskiej. Znaczy to, że ruch na rzeczonych drogach będzie się odbywał zgodnie z wprowadzoną w marcu 2022 r. organizacją ruchu na ul. Równoległej i ul. Skowronków.

Nastąpi także zamknięcie dalszego odcinka DW 934, czyli od nowowybudowanego ronda, o którym mowa powyżej, do skrzyżowania z ul. Nowozachęty w Imielinie. Ten odcinek przejezdny będzie jedynie dla komunikacji zbiorowej; dojazdu do posesji oraz ulic wskazanych na tabliczkach.


Źródło : https://www.bierun.pl/