Tyski MOPS rozpoczął wydawanie żywności dla osób potrzebujących.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że w Tychach rozpoczęło się wydawanie żywności dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc ta skierowana jest do osób samotnych, których dochód nie przekracza 1832,60 zł oraz 1010 zł dla osoby w rodzinie. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracowniami socjalnymi w terenowych punktach:

  1. Edukacji 11, tel: 667 506 466, 32 780 44 00
  2. Wejchertów 5, tel: 32 780 54 57, 667 506 460
  3. Batorego 57, tel: 887 746 555, 885 450 832
  4. Arkadowa 2a, tel: 885 450 831, 887 468 788
  5. Narcyzów 24, tel; 32 219 83 04, 887 468 790
  6. Al. Bielska 130, 32 329 45 70, 887 468 791
  7. Przejazdowa 8, tel; 32 216 95 98
  8. Nałkowskiej 27, tel: 887 468 789, 453 048 862
  9. Zgrzebnioka 29, tel: 32 747 20 73

bądź w punkcie informacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59. Szczegóły dotyczące kontaktu można znaleźć na stronie internetowej www.mops.tychy.pl w zakładce: pomoc społeczna, wykaz punktów terenowychy MOPS w Tychach.

Żywność wydawana jest przez Fundację Internationaler Bund Polska po uprzednim skierowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. W ramach pomocy otrzymać można podstawowe artykuły żywnościowe, między innymi cukier, olej, szynkę oraz mleko.


Źródło : https://umtychy.pl/