City Point w Tychach wystawiony na sprzedaż.

 


Syndyk sprzeda Galerię City Point w Tychach. Takie ogłoszenie pojawiło się na internetowym serwisie ogłoszeń otodom.pl

Na sprzedaż wystawiono :

  • nieruchomość gruntowa o pow. 35 m2, nr ew. 5199/85, obręb 0001 Tychy, położona w Tychach przy Al. Jana Pawła II 16, KW nr KA1T/00046106/7,
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 5.933 m2, działki o nr ew. 3418/85, 3425/85, 3421/85, 3423/58, 5142/85 zabudowanej trzema budynkami handlowo-usługowymi o łącznej pow. 8.632,51 m2, położonej przy Al. Jana Pawła II 14, 16 i 18, KW nr KA1T/00020672/7 na terenie której działa galeria handlowo-usługowa City Point w Tychach.
  • nazwa przedsiębiorstwa CP Tychy.
  • ruchomości
  • domena internetowa

z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdują się w masie upadłości na rachunku bankowym i kasie upadłego do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży oraz należności.

Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10.760.000,00 zł (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy tysięcy złotych, 00/100) – sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres albo faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 21 czerwca 2023 r.

City Point to czteropoziomowa galeria znajdująca się w samym centrum miasta Tychy, w której znajduje się ponad 20 sklepów i punktów usługowych oraz 5 ekranowy multipleks sieci Multikino. Najemcami są m.in. Empik, KIK, Big Star, Żabka, Dominium, Olatex, szkoła tańca Mohito. Galeria została oddana do użytku w roku 2006.

W sąsiedztwie galerii znajduje się ponad 200 miejsc parkingowych. Galeria bardzo dobrze skomunikowana zarówno z Tychami jak i ościennymi miastami (przy galerii stacja Kolei Śląskich na trasie Tychy – Sosnowiec)

Informacji na temat przetargu udziela:

– w zakresie terminu oględzin oraz informacji dotyczących przedsiębiorstwa – Pan Arkadiusz Sonik, tel. 695 606 074, mail: citypointtychy (malpa) wp pl

– w zakresie aspektów formalnych – syndyk Katarzyna Uszak, mail:biuro (malpa) kancelariak2 pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100).

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


Źródło : https://www.otodom.pl/