X Tyski Festiwal Słowa LOGOS FEST / edycja Tuwim – „Projekt Tuwim”.