200 000 zł dla Tychów w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa”.

 


200 000 zł pozyskało miasto Tychy w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa”organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
W ramach projektu zakupione zostanie mobilne laboratorium pomiarowego dla tyskiej Straży Miejskiej, którego bazę stanowić będzie samochód elektryczny wyposażony w specjalistyczną aparaturę kontrolno – pomiarową do pomiaru i monitorowania jakości powietrza pod kątem emisji zanieczyszczeń.
W konkursie wyróżniono gminy najlepiej radzące sobie z poprawą jakości powietrza. Pula środków w konkursie wyniosła 700 tys. zł  , a pomoc finansowa została udzielona na realizację 31 zadań związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej i działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza. W ogłoszeniu wyników konkursu uczestniczył m.in. Andrzej Dziuba – Prezydent Tychów.
Pierwsza, pilotażowa edycja Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza cieszyła się dużym zainteresowaniem gmin Województwa Śląskiego. Łączna kwota złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej przekroczyła dwukrotnie pulę dostępnych środków.

Gminy ze wsparciem w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa”

 • Wielowieś (143 378,72 zł) – zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych
 • Sosnowiec (50 tys. zł) – wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej
 • Bieruń (71 536,24 zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Ornontowice (200 tys. zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Łaziska Górne (199 960 zł) – zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza
 • Miedźno (120 668,85 zł) – przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej
 • Wręczyca Wielka (200 tys. zł) – wymiana źródła ciepła
 • Bojszowy (128 653,10 zł) – wymiana starych źródeł ciepła w budynku komunalnym przy ul. Ruchu Oporu 100
 • Czerwionka-Leszczyny (200 tys. zł) – wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
 • Gilowice (200 tys. zł) – wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy.
 • Żywiec (194 tys. zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowe
 • Brenna (20 tys. 323 zł) – wsparcie organizacyjno-techniczne planu działań krótkoterminowych
 • Pietrowice (200 tys. zł) – demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • Wyry (170 tys. zł) – inicjatywa antysmogowa w gminie
 • Częstochowa (155 tys. zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Jastrzębie-Zdrój (200 tys. zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Tychy (200 tys. zł) – zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)
 • Kroczyce (146 392,85 zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Jaworzno (200 tys. zł) zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń
 • Toszek (131 572,42 zł) – wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie
 • Bobrowniki (200 tys. zł) – zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych
 • Myszków (200 tys. zł) – zakup drona wraz z osprzętem do monitorowania i kontroli jakości powietrza na terenie miasta
 • Radlin (187 tys. 893 zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Zabrze (191 tys. 726 zł) – przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej
 • Bielsko-Biała (170 tys. zł) – zakup dronów wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne
 • Gliwice (159 tys. 883 zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Lubliniec (195 tys. zł) – zakup drona wyposażonego w kamery i system teledetekcyjny
 • Panki (70 tys. zł) – modernizacja systemu ogrzewania GBP
 • Ruda Śląska (136 171,09 zł) – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej
 • Sosnowiec (150 tys. zł) – zakup drona antysmogowego
 • Wojkowice (200 tys. zł) – wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła w samorządowych obiektach użyteczności publicznej