Budżet Miasta Bierunia na rok 2023 uchwalony.

 


Na grudniowej Sesji Rady Miejskiej radni przyjeli uchwały w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2023 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027. Jak wszyscy zgodnie podkreślali – będzie to budżet trudny, ale bogaty w zadania inwestycyjne. Na inwestycje miasto wyda aż 51 milionów złotych! To rekord, ale rekorodowa jest również ilość skutecznie pozyskanych środków zewnętrznych.

  • Dochody budżetu miasta na 2023 r.: ponad 143 mln zł,
  • Wydatki budżetu miasta na 2023 r. : ponad 160 mln zł

W tym:

  • wydatki bieżące: prawie 110 mln zł
  • wydatki majątkowe (inwestycje): ponad 51 mln zł

Wśród największych inwestycji zaplanowanych na rok 2023 warto wymienić :

  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ścierniach – zadanie dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD
  • Przebudowa ul. Kolejowej – etap I – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej  – zadanie dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD
  • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń – inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskich (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku)


Źródło : https://www.bierun.pl/