Zakończona została budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską.

 


W poniedziałek 19.12.2022 r. będzie można korzystać z nowego połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską.

Budowa nowej drogi łączącej te dwie ulice trwała prawie 1,5 roku.

Oprócz całkowicie nowej jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego, wybudowano oświetlenie uliczne, kanał technologiczny i kanalizację deszczową. Ponadto wybudowano 4 perony przystankowe wraz z wiatami, by w przyszłości skomunikować okolicznych mieszkańców z resztą miasta. Na nazwy przystanków oraz obsługę komunikacji miejskiej będzie trzeba niestety jeszcze poczekać.

Jezdnię wykonano z nawierzchni bitumicznej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na blisko kilometrowym odcinku drogi łączącej ul. Goździków z ul. Oświęcimską wybudowano skrzyżowanie typu rondo, które obsadzono wieloletnimi krzewami i bylinami. Wykonano obustronny chodnik z kostki brukowej betonowej oraz ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej.

Nasadzono ponad 1300 szt. drzew i krzewów, które wraz z nadejściem wiosny zazielenią okolice nowo wybudowanej drogi.

Wykonane zadanie jest kolejną inwestycją, która usprawni ruch w naszym mieście.

Koszt tej inwestycji to prawie 9 500 000, 00 zł mln a wykonawcą zadania jest firma DROGOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/