XIV Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy – „Jasełka na wysokości”.