Przemysław Sawicki nowym dyrektorem w Zespole Szkół nr 4 w Tychach.

 


Przemysław Sawicki od 1 listopada 2022 roku jest nowym dyrektorem w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego. Nominację dyrektorską wręczył mu kilka dni temu Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Placówka jest doskonale znana nowemu dyrektorowi: pracuje w niej od 1 września 1991 roku jako nauczyciel historii oraz podstaw przedsiębiorczości. Od 4 listopada 2013 roku do 20 lipca 2022 roku, był jej wicedyrektorem, a od 21 lipca do 31 października 2022 roku był pełniącym obowiązki dyrektora. Od 1 listopada 2022 do 31 sierpnia 2027 r. roku zostało mu powierzone, po wygranym konkursie, stanowisko dyrektora ZS nr 4.

Przemysław Sawicki oprócz nauki historii i podstaw przedsiębiorczości, prowadził także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.Źródło : https://umtychy.pl/