TYSKIE ORŁY i LIDER ZAWODU przyznane.

 


Miło nam poinformować, iż Prezydent Miasta Tychy przyznał stypendia „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów tyskich szkół na rok szkolny 2022/2023 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe uzyskane w ubiegłym roku szkolnym. Przyznano również stypendia „Lider Zawodu” dla uzdolnionych uczniów mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie.

W tym roku przyznanych zostało 40 stypendiów „Tyskie Orły” oraz 2 stypendia „Lider Zawodu”.

Oba stypendia przyznawane są w celu rozwijania uzdolnień oraz wsparcia aspiracji edukacyjnych uczniów i wypłacane są przez okres 10 miesięcy po 500 zł.

Lista stypendystów „Tyskie Orły”
Lista stypendystów „Lider Zawodu”

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Źródło : https://oswiata.tychy.pl/