Wniosek o dodatek węglowy już dostępny.

 


Dziś weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia, zgodnie z którym gospodarstwa domowe mogą wnioskować o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla. W Tychach obsługą wniosków zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a złożyć go można na trzy różne sposoby.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 roku jedną z trzech dostępnych metod:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • pocztą tradycyjną  – decyduje data stempla pocztowego
  • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tychach przy ul. Barona 30  w godzinach:
    – poniedziałek, wtorek : 8:00-15:00
    – czwartek: 8:00-17:00
    – piątek: 8:00-13:00

Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta – wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce WNIOSEK DO POBRANIA.

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne prosi o PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO. DODATEK WĘGLOWY dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 złotych.

Świadczenie jest niezależne od dochodu. Przeznaczone jest dla wszystkich gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).


Źródło : https://umtychy.pl/