W Tychach powstanie nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 


Za blisko 5,5 miliona złotych powstaną w budynku Szpitala Wojewódzkiego m.in. nowoczesne gabinety terapii indywidualnej z psychologiem, pedagogiem czy logopedą, gabinety terapii grupowej, gabinety terapii rodzinnej i specjalistyczne sale terapeutyczne.

Na dwóch piętrach (2 piętro i połowa 3 piętra budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Edukacji 102 w Tychach) o powierzchni blisko 1300 metrów kwadratowych będzie mieściła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Istniejące w budynku pomieszczenia przebudowane zostaną tak, by umożliwić przyjmowanie większej liczby pacjentów czy prowadzić terapie w nowoczesnych salach terapeutycznych. Powstaną gabinety terapii indywidualnej z psychologiem, pedagogiem czy logopedą, gabinety terapii grupowej, gabinety terapii rodzinnej, specjalistyczne sale terapeutyczne.

Istniejący obiekt poradni mieszczący się przy ul. Andersa 16 posiada ok. 700m2 powierzchni użytkowej i z uwagi na obowiązujące standardy oraz potrzeby obiekt nie spełnia obecnie oczekiwań funkcjonalno-przestrzennych. Nowoprojektowane pomieszczenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu wykonawca (konsorcjum firm: BEN-BUD Sp. z o.o. oraz BEN-BUD Janusz Benisz z Żor) m.in. opracuje projekt budowlany zagospodarowania terenu, architektoniczno- budowlanego oraz projektu technicznego. Przygotuje także projekt aranżacji wnętrz, uzyska wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia oraz kompleksowo wykona zaprojektowane roboty na podstawie opracowanej dokumentacji. Zgodnie z umową wykonawca na realizację umowy na 12 miesięcy. Całkowita wartość umowy – 5 473 249,28 zł brutto. W tym: dokumentacja projektowa – 164 197,47 zł brutto, roboty budowlane – 5 309 051,81 zł brutto.


Źródło : https://umtychy.pl/