Koniec budowy wiaduktu na Grota Roweckiego.

 


Budowa wiaduktu na Grota Roweckiego się zakończyła. Teraz rozpoczną się czynności odbiorowe, które powinny zakończyć się najpóżniej 21 dnia, licząc od ich rozpoczęcia. Po odbiorze końcowym dokumenty trafią do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, celem dokonania kontroli i wydania pozwolenia na użytkowanie. Termin oddania do użytkowania zależy od daty wyznaczenia kontroli przez oba urzędy oraz zamknięcia procesu kontroli. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to w połowie sierpnia będziemy cieszyć się z nowego wiaduktu.

Póki co wiadukt został na razie oddany do użytkowania pieszym. Można nim przechodzić z ul. Grota-Roweckiego na ul. Dmowskiego. Działają także zejścia na perony stacji Tychy-Grota Roweckiego, na której od 1 lipca ponownie zatrzymują się pociągi.