Policjanci, strażacy, ratownicy oraz strażnicy miejscy – wspólne służby nad Jeziorem Paprocańskim.

 


Policjanci, strażacy, ratownicy oraz strażnicy miejscy – wszystkich można spotkać nad jeziorem Paprocany. Bezpieczeństwo wypoczywających to nasz wspólny cel. Dzięki współpracy podejmowane są szerokie działania w celu ograniczenia liczby utonięć oraz maksymalnego zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na akwenie „Paprocany” czuwają nie tylko policjanci Sezonowego Ogniwa Policji Wodnej. Wspierani są oni zarówno przez strażaków, ratowników jak i strażników miejskich. Można ich spotkać zarówno na lądzie jak i na wodzie. Ponadto tyscy mundurowi niejednokrotnie wspierani są przez policjantów z katowickiego Oddziału Prewencji Policji oraz policjantów Zespołu Konnego z Częstochowy. Już przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego nad jeziorem została przeprowadzona lustracja pod okiem Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tychach nadkom. Pawła Rybarczyka. Wspólne patrole służą ograniczeniu liczby utonięć oraz maksymalnego zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Uwaga funkcjonariuszy skierowana jest przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osób, które spędzają wakacje nad jeziorem. Funkcjonariusze nie tylko reagują na zachowania niezgodne z prawem ale i przeprowadzają rozmowy profilaktyczne.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/