W Dzień Dziecka na fotelu prezydenta Tychów zasiadła Urszula Szwed – uczennica 4 klasy.

 


W Dzień Dziecka (1 czerwca) na fotelu prezydenta Tychów zasiadła Urszula Szwed – uczennica 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej. Miała okazję zobaczyć jak szeroki zakres obowiązków leży w gestii prezydenta i jak wiele decyzji codziennie musi podejmować.

Urszula Szwed, uczennica 4 klasy SP nr 11 w Tychach zwyciężyła w konursie „Moje Tychy” organizowanym przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Młodzieżową Radę Miasta. Zadaniem konkursowym było nakręcenie filmu o Tychach.

Poranek rozpoczął się od przyjęcia nominacji na stanowisko prezydenta miasta z rąk Andrzej Dziuby – Prezydenta Tychów. Nowa prezydent miała okazję spotkać się i porozmawiać z prezydentem i jego zastępcami, Skarbnikiem oraz Sekretarz Miasta, przedstawicielami Rady Miasta Tychy, Młodzieżowej Rady Miasta oraz z Tyskiej Radą Seniorów.

Kolejnym punktem dnia było zwiedzanie Urzędu m.in. Urzędu Stanu Cywilnego i Sali Sesyjnej, a także Wodnego Parku Tychy, centrum sterowania ruchem ITS oraz tyskiego stadionu GKS Tychy


Źródło : https://umtychy.pl/