Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tychach.

 


16 maja br. rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest na platformie firmy Vulcan na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Termin na zakładanie kont, wybór szkół i oddziałów oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru upływa 20 czerwca 2022 r. o godz.15.00.

Uwaga! Do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych wniosek należy złożyć w terminie do 30 maja 2022 r. do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji.

Aby ułatwić ósmoklasistom wybór dalszej drogi, MCO przygotował Informator o tyskich szkołach ponadpodstawowych, który zawiera kompleksową ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych w Tychach.

Główne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszone w dniu 26.01.2022 r. przez Śląskiego Kuratora Oświaty :

od do Rodzaj czynności
 16.05.2022 20.06.2022
15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. (Rejestracja w systemie elektronicznego wspomagania naboru/wybór preferencji)
 24.06.2022 13.07.2022
15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
 20.07.2022  20.07.2022 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
 21.07.2022 28.07.2022
15:00
Potwierdzanie woli podjęcia nauki
 29.07.2022 29.07.2022
14:00
Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/