Historie tyskich zakładów fotograficznych : Kuratorstwo.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/