Poznaj Stadion Miejski i Tyską Galerię Sportu.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/