Raport z tyskich dróg.

 


Mniej wypadków i mniej poszkodowanych przy jednoczesnym wzroście liczby samochodów. Tak prezentuje się miniony rok na tyskich drogach. Urzędnicy, wspólnie z policją, przeanalizowali wszystkie zdarzenia drogowe z 2021 roku oraz ich przyczyny. Na tej podstawie, inżynierowie ruchu z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przygotowali szczegółowy raport bezpieczeństwa.

Więcej aut, mniej wypadków

Raport bezpieczeństwa to kompleksowe opracowanie, które obejmuje m.in. dane, dotyczące liczby wypadków i kolizji, analizy miejsc, w których do nich doszło oraz przyczyn poszczególnych zdarzeń. Zawiera także propozycje rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach w mieście.- Bardzo nas cieszą wnioski, jakie płyną z analizy bezpieczeństwa ruchu w naszym mieście, ponieważ w 2021 roku osiągnęliśmy najlepsze wyniki – tłumaczy Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. – Raport w mieście prowadzony jest od 2001 roku i zakłada on analizę zdarzeń drogowych na terenie miasta. Na podstawie tych zdarzeń analizujemy miejsca niebezpieczne i tam, gdzie występuje ich kumulacja, podejmujemy czynności poprawiające poziom bezpieczeństwa.Na przestrzeni ostatnich lat liczba samochodów zarejestrowanych w Tychach wzrosła prawie 1,5-krotnie, a liczba wypadków zmalała.- Rok 2021 zakończyliśmy na poziomie 34 wypadków. Dla porównania w 2020 roku było ich 50. Natomiast w latach 2003-2004, czyli w okresie kiedy nastąpił bardzo duży wzrost sprowadzanych samochodów na skutek wejścia Polski do Unii Europejskiej, mówiliśmy o poziomie 240 wypadków. Co ważne, wówczas zarejestrowanych na terenie miasta było ok. 40 tysięcy samochodów. W 2021 mamy 111 tys. zarejestrowanych samochodów i tylko 34 wypadki. To świadczy o tym, że działania, które podejmujemy, przynoszą efekty i są uzasadnione – wyjaśnia dyrektor Kruczek.

Dla pieszych i rowerzystów

W ostatnich latach działania w Tychach koncentrowały się przede wszystkim na ochronie pieszych i rowerzystów. To szczególni uczestnicy ruchu, który w starciu z samochodem mają najmniejsze szanse. Dodatkowo tworzenie przestrzeni przyjaznej dla pieszych i rowerzystów wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju.- Z myślą o pieszych na głównych ciągach komunikacyjnych budowane są azyle, które powodują, że drogę można pokonać bezpiecznie na dwa razy, spowalniają ruch w rejonie przejścia i uniemożliwiają wyprzedzanie. Stosujemy też oświetlenie wertykalne, które pomaga dostrzec pieszego nie tylko w rejonie samego przejścia, ale też na dojazdach – wymienia dyrektor MZUiM.

By było bezpieczniej

Innymi sposobami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa ruchu są także aktywne przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna, czy budowa skrzyżowań w formie rond. Takie rozwiązania stosowane są na głównych drogach w mieście, gdzie natężenie ruchu jest duże. W inny sposób traktowane są drogi osiedlowe, wewnętrzne i te, które stanowią dojazd do osiedli czy zabudowy jednorodzinnej. Tam budowane są wyniesione tarcze skrzyżowań i wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniające i szykany drogowe.Co istotne, prawie całe Tychy poza podstawowym układem dróg objęte są strefami ograniczenia prędkości w większości do 30km/h (tzw. strefa tempo 30). W dzielnicach i osiedlach na poprawę bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu wpływa także niewyznaczanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach czyli ?reguła prawej ręki?.- W 2021 r. jako MZUiM zleciliśmy 37 projektów do realizacji, które zawierało 191 punktów poprawiających poziom bezpieczeństwa na terenie miasta. To pokazuje skalę naszej pracy, która przekłada się poziomu bezpieczeństwa – mówi dyrektor Kruczek.Podsumowując: choć liczba samochodów wzrosła od 2003 roku o 144%, liczba zdarzeń drogowych pozostała na tym samym poziomie, a liczba kolizji wzrosła tylko o 14%. Znacząco zmalała liczba wypadków (o 85%), wypadków z udziałem pieszych (o 90%) oraz ofiar śmiertelnych (o 86%). W Tychach realizowane jest także wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/