Tychy solidarne z Ukrainą.

 


W Tychach obywatele Ukrainy mieszkają i pracują, a dzieci chodzą do szkół i przedszkoli. To nasi sąsiedzi, koledzy z pracy, przyjaciele.

Wielu z nich w obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą martwi się o los swoich bliskich, którzy zostali na Ukrainie.

Ukraina ma prawo iść swoją drogą demokratycznych przemian. Obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości: niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo, a integralność jej granic nie powinna być w żaden sposób naruszana ani kwestionowana.

W tej trudnej sytuacji chcemy, by nasi sąsiedzi za wschodniej granicy wiedzieli, że Tychy okazują wsparcie i są solidarne z narodem ukraińskim. Jesteśmy z Wami!


В Тихах громадяни України живуть і працюють, а діти навчаються в школах та відвідують дитячі садочки. Це наші сусіди, колеги, друзі. Зважаючи на те, що діється за нашим східним кордоном, вони переживають за своїх рідних та близьких, які залишилися в Україні.

Україна має право йти своїм шляхом демократичних змін. Громадяни України мають право будувати своє майбутнє, опираючись на загальноприйняті цінності: незалежність, суверенність і безпеку, а цілісність її кордонів не повинна ані порушуватись, ані братися під сумнів.

В цій важкій ситуації хочемо аби наші сусіди з-за східного кордону знали, що Тихи підтримують і є солідарні з українським народом. Ми з вами!


Trwa wojna w Ukrainie. Przedstawiamy podstawowe informacje o bieżącej sytuacji i możliwościach zaangażowania się w pomoc oraz jej uzyskania.

POMOC HUMANITARNA

Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy jest w całości koordynowana przez rząd polski. Podstawowe informacje dla uchodźców znajdują się na rządowej stronie gov.pl.

Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

+48 32 606 32 32 – to numer, pod którym obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu. Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest czynna:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30,
  • we wtorki – od 7.30 do 18.00.

Dodatkowo infolinia będzie czynna w sobotę 26.02.2022 r. od 7.30 do 12.30.

Informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemcy mogą również uzyskać mailowo, pisząc na adres: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl.


   

Źródło: gov.pl

JAK POMÓC W TYCHACH

Jeśli chcesz pomóc w jakikolwiek sposób napisz na adres: wolontariat@razemtychy.pl.

W przygotowaniu są wytyczne dla samorządów i organizacji pozarządowych dotyczące zasad organizowania pomocy materialnej (m.in. zbiórek).


Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach przypomina, że decydując się na wsparcie internetowych zbiórek, również to finansowe, warto pamiętać by:

  • upewnić się, że zbiórka została zatwierdzona na portalu zajmującym się zbiórkami,
  • sprawdzić, czy fundacja, którą chcesz wspomóc rzeczywiście istnieje (zweryfikuj numer KRS w wyszukiwarce Ministerstwa Sprawiedliwości).
Obecnie obowiązuje 3 stopień zagrożenia przestrzeni cyfrowej, który oznacza wzmożone zagrożenie atakami w cyberprzestrzeni. Należy zwrócić szczególną uwagę, na to co robimy w sieci, przesyłamy znajomym. Ostrożność należy zachować również w przypadku linków internetowych otrzymywanych w smsach czy e-mailach.


Źródło : https://umtychy.pl/