Aukso4Kids – Gama i pasażerowie : H – Maria Pomianowska.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/