Tychy zajęły 5. miejsce w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów”.

 


Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przygotowało nowy ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów”. Tychy zajęły 5. miejsce w kategorii „Miasta na prawach powiatu”.

Oficjalne ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Gali Inwestorów Samorządowych na XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, 6 października. Nagrodę odebrała Urszula Dryka – Skarbnik Miasta Tychy.

Tychy znalazły się na 5. miejscu rankingu. Średnie wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020   wyniosły 2150,06 zł per capita. Przed Tychami w rankingu znalazły się kolejno: Suwałki, Gliwice, Krosno i Świnoujście. W pierwszej „10” znalazła się także: Gdynia, Płock, Konin, Sopot i Bielsko – Biała.

– Zajęcie tak wysokiego miejsca w rankingu jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. To świadczy o tym, że pomimo trudnych czasów związanych z pandemią, udało nam się zrealizować wiele inwestycji, które mają realny wpływ na przestrzeń, w której żyjemy. Dzięki zdrowym finansom miasta, nie musieliśmy rezygnować też z rozpoczęcia planowanych inwestycji, co jest istotne m.in. dla lokalnej gospodarki – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Autorami rankingu są Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, która jest adiunktem w tej samej katedrze. Metoda rankingu była identyczna jak w ubiegłych latach.

– Pod uwagę wzięliśmy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – podkreślają autorzy Rankingu.

Ze szczegółowym raportem można zapoznać się na stronie Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 

W ostatnich latach w Tychach zrealizowano wiele inwestycji i projektów, dzięki którym miasto się rozwija, a poziom życia mieszkańców Tychów wzrasta. – Tylko w ostatnich trzech latach   przebudowaliśmy DK-44 – jedną z głównych dróg w mieście, zakupiliśmy także nowoczesny tabor, powstała nowa zajezdnia autobusowa, mieszkania komunalne, Dom Pomocy Społecznej dla tyskich seniorów, trwa także realizacja wartego ponad 120 milionów złotych projektu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem,   który usprawni komunikację miejską i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie powstał także Wodny Park Tychy, Stadion Lekkoatletyczny i nowa przystań kajakarska nad jeziorem Paprocańskim. Oprócz tego powstało wiele mniejszych inwestycji i projektów. Większość z nich   nie zostałyby jednak zrealizowana, gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej     – dodaje prezydent Andrzej Dziuba.

Ze szczegółowym raportem „Wydatki inwestycyjne samorządów” można zapoznać się na stronie Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 


Źródło : https://umtychy.pl/