Wnioski elektroniczne o wydanie dowodu osobistego tylko do 26 lipca.

 


Od 2 sierpnia będą wydawane dowody osobiste wg nowego wzoru. Wiąże się to z aktualizacją systemu do produkcji dowodów. Po 26 lipca zablokowana zostanie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną.

Od 2 sierpnia wnioski z wykorzystaniem usługi elektronicznej będzie można składać tylko dla dzieci do 12. roku życia.

Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej?

Niezbędny jest podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany (profil zaufany). Wejdź na stronę internetową www.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl i dokładnie wypełnij wniosek. Podaj numer telefonu, abyśmy mogli szybko nawiązać kontakt w razie rozbieżności. Załącz do wniosku plik z prawidłową fotografią – umożliwi to szybką realizację wniosku. Najlepiej udaj się do zakładu fotograficznego – tam uzyskasz profesjonalne zdjęcie. Podpisz wniosek i wyślij. Następnie odbieraj pocztę ze skrzynki ePUAP.

Wymagania ustawowe dotyczące zdjęcia do wniosku elektronicznego:

– kolorowa fotografia w formie pliku o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Nie może to być skan fotografii!

Fotografia musi być wykonana w odpowiedni sposób:

 • na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem i dobrą ostrością
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • z twarzą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami lub oprawką
  okularów, patrzącymi na wprost – źrenice muszą być wyraźne, brwi dobrze widoczne
 • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (bez uśmiechu)
 • ukazująca naturalny kolor skóry
 • obejmująca Twój wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak
  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • nie może być starsza niż 6 miesięcy!

Szczegółowe informacje na temat prawidłowo wykonanego zdjęcia można również znaleźć na stronie gov.pl

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku załączników, prześlij ich cyfrowe odwzorowanie, a oryginały zabierz do odbioru dowodu (np. aby nadać numer PESEL lub poświadczyć posiadanie obywatelstwa polskiego, powinieneś dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia, poświadczenie/nadanie obywatelstwa polskiego, lub inne – jeśli masz wątpliwości zadzwoń i zapytaj – 32 776 35 14).
 • Składając wniosek z powodu utraty lub uszkodzenia dowodu, pamiętaj
  o dodatkowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – to konieczne do realizacji wniosku o wydanie dowodu!

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod lub

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-dowodu-osobistego-dziecka-lub-podopiecznego–uniewaznij-dowod

 • Jeżeli przesłany wniosek będzie posiadał braki i pilnie ich nie uzupełnisz (najpóźniej do godz. 12.00 30.06.2021 r.), konieczna będzie wizyta w urzędzie
  w celu ponownego złożenia wniosku zgodnego z nowym wzorem obowiązującym od 02.08.2021 r.

UWAGA: dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymieniać ich na nowe.


Źródło : http://umtychy.pl/