Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Nabór wniosków ma charakter ciągły do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków na daną formę aktywizacji zawodowej.
W ramach aktualnych limitów realizowane będą:
  • staże,
  • szkolenia i studia podyplomowe,
  • bony zatrudnieniowe,
  • prace interwencyjne,
  • dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,
  • przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej podobnie jak refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej przyznawane będą w wysokości 25 000 zł.

Pracodawców, Organizatorów stażu oraz osoby bezrobotne zainteresowane pomocą ze strony urzędu pracy zapraszamy do składania wniosków.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji niniejszych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/ w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców lub w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/