LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

 


LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji Pań objętej badaniami. Według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wynosi on zaledwie 34,81 % uprawnionych Polek.

W związku z powyższym:

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości Tychy – 4 grudnia 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy markecie Auchan,  Aleja Bielska 107