Informacja o naborze wniosków PFRON dla mieszkańców miasta Tychy.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w dniach od 1 do 9 września 2020 r. przyjmuje wnioski o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącezadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Tychy:
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – posiadany limit środków wynosi 69.500,00 zł tj. naminimum dwa stanowiska pracy,
  • środków na podjęcie działalności gospodarczej od osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Tychy – posiadany limit środków wynosi 69.500,00 zł tj. dla minimum dwóch osób.
Kwota dofinansowania może ulec zmniejszeniu w przypadku złożenia większej ilości wniosków.

Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/