Na Giszowcu pracują dzień i noc, by przywrócić ruch po awaryjnym zamknięciu drogi.

 


Wiosną 2019 r. rozpoczęła się największa drogowa inwestycja w Katowicach od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. Od tego tygodnia, by po awaryjnym zamknięciu awaryjnym drogi krajowej nr 86 przywrócić na niej jak najszybciej ruch, wykonawca prowadzi prace na trzy zmiany, w tym także w nocy. Realizuje także prace związane z innymi elementami przebudowy węzła drogowego, dla których konieczne jest w prowadzanie we wtorek 28 lipca czasowej organizacji ruchu na ul. 73 Pułku Piechoty.

Przypomnijmy, że wykonawca prowadzi intensywne prace w ciągu Drogi Krajowej nr 86, którą w trybie awaryjnym po ulewnych deszczach ze względów bezpieczeństwa zamknięto pod koniec czerwca.

– Rozpoczęliśmy wdrażanie rozwiązania, które pozwoli jak najszybciej przywrócić ruch, a jednocześnie nie wpłynie na przebieg całej inwestycji, w tym jej koszty. Wspólnie z wykonawcą wybraliśmy wariant uwzględniający rozbiórkę uszkodzonego wiaduktu oraz budowę docelowego. Do końca września kierowcom udostępniony zostanie odcinek nowej jezdni w kierunku Tychów, gdzie ruch będzie się odbywał jednym pasem w każdym kierunku – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

– Aby jak najszybciej przywrócić ruch na jednej z najpopularniejszych dróg krajowych w Katowicach – bo wyłączoną trasą w ciągu doby przejeżdża średnio ponad 50 tys. pojazdów – wykonawca od tego tygodnia prowadzi prace także w nocy.

Do końca sierpnia będą trwały roboty mostowe, w ramach których zostaną wybudowane mury oporowe po zachodniej i wschodniej stronie nowego wiaduktu. Na przełomie sierpnia i września zostanie wykonana rozbiórka istniejącego wiaduktu na jezdni wschodniej, czyli w kierunku do Tychów oraz istniejącego wiaduktu na jezdni zachodniej, czyli w kierunku do centrum Katowic.

Następnie we wrześniu wykonany zostanie nasyp drogowy wiaduktu dla jezdni zachodniej głównej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa konstrukcji nawierzchni drogowej dla jezdni zachodniej głównej, po której z końcem września zostanie poprowadzony ruch samochodowy.

Planowany do otwarcia nowy odcinek jezdni zachodniej od Węzła A4 Murckowska do wiaduktu zostanie oddany z wyprzedzeniem w stosunku do dalszego odcinka budowanych jezdni zachodnich, których dopuszczenie do ruchu planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Z kolei zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na II kwartał 2022 roku. Dlatego wykonawca oprócz prac związanych z wiaduktem, będzie realizować szereg innych działań związanych z przebudową węzła drogowego. Realizacja tej inwestycji ma na celu oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego.

– Pierwszy element to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/