Porozumienie tyskiej policji z Zespołem Szkół im. Orląt Lwowskich.

 


Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Bożeną Uszok-Jarek. Dotyczy ono współpracy w zakresie działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego realizowanej wśród młodzieży.

Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Bożeną Uszok-Jarek ustalili zakres współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie stronami. Od teraz tyscy policjanci będą wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Podpisane porozumienie stanowi pierwszy etap organizacji klasy mundurowej o charakterze policyjnym, która rozpocznie swoje funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/