Środki z PFRON – nabór wniosków.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w dniach od 29 lipca do 7 sierpnia 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego:
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – posiadany limit środków wynosi 5.000,00 zł
  • środków na podjęcie działalności gospodarczej od osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Tychy – posiadany limit środków wynosi 10.000,00 zł
Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/