Prace interwencyjne w Tychach.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach aktualnie realizuje wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych wyłącznie w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (IV)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ramach prac interwencyjnych aktywizowane będą wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne powyżej 30 roku życia lub osoby powyżej 50 roku życia.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/