10 tys. złotych na rehabilitację Jasia.

 


Otrzymaliśmy potwierdzenie przelania zgromadzonych środków finansowych w ramach charytatywnej „Wyprawy dla Jasia”. Ostatecznie udało się zebrać 10 tys. zł. na rehabilitację chorego na zanik mięśni Jasia. Nie sposób wymienić wszystkich tych, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Dziękujemy za zaangażowanie się tak wielu osób w akcje, która w sposób szczególny uczciła 100. rocznice powstania Policji.

Środki finansowe były gromadzone dzięki Niezależnemu Samorządnemu Związku Zawodowemu Policjantów, który podsumował zebraną kwotę i przekazał fundacji, której podopiecznym jest Jaś. Przypomnijmy, przedsięwzięcie zainicjowali dwaj tyscy policjanci- Piotr i Michał. Ich inicjatywa była objęta patronatem honorowym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przez 16 dni podczas swojego urlopu pokonywali około 40 kilometrów dziennie po górach, miejscami ekstremalnej trasy Głównego Szlaku Beskidzkiego. Stoczyli walkę z 500-kilometrowym dystansem dla Jasia, który codziennie walczy o swoje zdrowie i życie. Dokonali ogromnego wyczynu, który w sposób szczególny uczcił 100-lecie powstania Policji. Spełniając swoje marzenia i plany górskiej wędrówki, pomogli małemu Jasiowi.

Nie sposób jednak wymienić wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Dlatego określić mogą to dwa słowa, w których Jaś po prostu: DZIĘKUJE WSZYSTKIM!

Historia o wyprawie tyskich policjantów porwała serca wielu osób. Między innymi policjantów z jednostek, przez których teren przeszli Michał i Piotr. Jaś zdobył sympatię funkcjonariuszy województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Otrzymał od nich wiele pamiątek i prezentów. Jednak Jasia pokochało wiele osób. Świadczy o tym także fakt, że przelewy były dokonywane nawet z za granicy. Ponadto w dalszym ciągu otrzymujemy telefony z drugiego końca Polski z pytaniami w jaki sposób można wpłacać pieniądze dla Jasia aby mu pomóc. Dlatego też informujemy, iż jest możliwość wparcia chłopca przekazując darowiznę na konto Fundacji „Gwiazda Nadziei” ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice, gdzie Jaś jest podopiecznym.

NUMER KONTA:
32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
– z dopiskiem: dla Jasia Paszek

Cieszymy się, że akcja osiągnęła więcej niż było zakładane. Prócz pokonania Głównego Szlaku Beskidzkiego, wyjątkowego uczczenia 100-lecia powstania Policji oraz zebrania podwójnie zakładanej kwoty na rehabilitacje, Jaś zdobył sympatię wielu osób, które chcą mu pomagać. Jeszcze raz dziękujemy inicjatorom akcji oraz wszystkim, którzy zaangażowani się w realizację tego przedsięwzięcia.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/