Warsztaty dla rodziców : „Jak porozumieć się z ósmoklasistą”.

 


W Tychach rusza kontynuacja programu profilaktycznego Archipelag Skarbów®. Oprócz młodzieży mogą wziąć w nim udział rodzice ósmoklasistów, dla których przygotowano bezpłatne warsztaty prowadzone przez profesjonalnych trenerów.

– Archipelag Skarbów® to program profilaktyczny o udowodnionej badaniami skuteczności, opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). Program ten składa się z trzech komplementarnych elementów: dwudniowych warsztatów dla dużej grupy młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych (około 4 godziny lekcyjne każdego dnia), spotkania dla rodziców oraz szkolenia dla Rady Pedagogicznej – mówi Małgorzata Tomaszewska z Urzędu Miasta Tychy.

Rodzice ósmoklasistów w ramach warsztatów mogą się dowiedzieć, w jaki sposób prowadzić konstruktywny dialog z nastolatkiem, jak budować relację opartą na zaufaniu, a także jak rozmawiać na tak zwane trudne tematy. W ramach spotkania poruszane są kwestie profilaktyki substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu), asertywności, samobójstw, seksualności nastolatków i dostępu do pornografii. Treści z programu będzie można wykorzystać w rodzinnych rozmowach z nastolatkami.

W edycji maj – czerwiec 2019 w programie biorą udział m.in. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Karola Palicy, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Armii Krajowej z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby. Rodzice uczniów tych szkół mogą zgłaszać się do sekretariatów i tam zapisać się na warsztaty.

Program Archipelag Skarbów® znajduje się w bazie programów rekomendowanych (więcej informacji na stronie internetowej: programyrekomendowane.pl) i jest nadzorowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Program ten jest realizowany od 12 lat na terenie całej Polski. Obecnie jest to około 400 realizacji rocznie dla niemal 40 000 odbiorców. Spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, co potwierdzają zbierane w archiwum programu wyniki ankiet wypełnianych po jego zakończeniu. W Tychach w latach 2015–2018 w czterech edycjach programu wzięło udział blisko 3000 uczniów.

Od września miasto planuje realizację programu dla kolejnych uczniów tyskich szkół.


Źródło : http://umtychy.pl/