IV Wielki Test Wiedzy o Sporcie – hokej na lodzie w Tychach i na świecie.

 


Tyska Galeria Sportu – 11 maja 2019 r., godz. 20:00
W sobotę 11 maja 2019 r. o godz. 20.00 zapraszamy do udziału w IV Wielkim Teście Wiedzy, który tym razem będzie poświęcony hokejowi.
REGULAMIN WIELKIEGO TESTU WIEDZY O HOKEJU.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Wielkiego Testu Wiedzy o Hokeju, zwanego dalej Konkursem, jest Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Tychy pod numerem 4, Regon 278340803, NIP: 646-26-60-194
2. Konkurs odbędzie się w dniu 11.05.2019 r. o godz. 20.00 w ramach „XII Tyskiej Nocy Muzealnej”.
3. Uczestnictwo w Konkursie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbędzie się w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Tychach przy ul. Edukacji 7.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się każda osoba, która dobrowolnie odbierze od Organizatora wydrukowany test.
3. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu
III. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK
1. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika oznacza, iż wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia, nazwiska oraz swojego numeru telefonu na potrzeby Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu zdaje sobie sprawę, że przebieg Konkursu będzie filmowany i fotografowany przez przedstawicieli różnych mediów, co wiąże się z utrwaleniem jego wizerunku w formie analogowego lub cyfrowego nagrania wideo, bądź fotografii, a następnie wykorzystaniem go w tychże mediach, na co Uczestnik wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Tyskiej Galerii Sportu (oddziału Muzeum Miejskiego w Tychach), a także innych stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w mediach internetowych i papierowych.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. W ramach I etapu Konkursu uczestnicy Konkursu otrzymają wydrukowany test składający się z 25 pytań dotyczących hokeja na lodzie. Po rozwiązaniu testu uczestnik dostarcza go we wskazane miejsce organizatorowi, a na teście zapisywany jest czas, w jakim uczestnik oddał test. Na rozwiązanie testu uczestnik ma maksymalnie 20 minut.
2. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie otrzymuje się jeden punkt. Trzy osoby, które zdobędą najwięcej punktów, zostaną zwycięzcami Konkursu. W przypadku takiej samej liczby punktów zgromadzonej przez uczestników o kolejności miejsc decydować będzie czas rozwiązania testu. Jeśli w przypadku miejsc: pierwszego, drugiego i trzeciego czas rozwiązania testu przez dwóch lub więcej uczestników będzie taki sam, o kolejności decydować będzie dogrywka w postaci dodatkowego pytania do uczestników. Na pytanie odpowiada osoba, która pierwsza podniesie rękę. W przypadku, gdy osoba ta odpowie niepoprawnie, pozostali uczestnicy/uczestnik dogrywki mogą odpowiadać na pytanie. Do odpowiedzi zgłaszać się można przez ponowne podniesienie ręki po ogłoszeniu tego przez prowadzącego.
3. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Konkursu oraz jego odwołania bez podania przyczyny.
V. JURY
1. W skład jury wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz zaproszeni goście.
2. Decyzje podejmowane przez jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. NAGRODY
1. Nagrodami za I, II i III oraz V i VI miejsce w Konkursie są:
I miejsce: karnet (voucher) na domowe mecze hokejowe GKS Tychy w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20, koszulka hokejowej reprezentacji Polski wraz z gadżetami PZHL, podwójne zaproszenie na wybrane koncerty AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w sezonie wrzesień-grudzień 2019, książka „Wayne Gretzky. Opowieści z tafli NHL”, podwójna wejściówka (voucher) na wybrany mecz piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w Tychach
II miejsce: karnet (voucher) na domowe mecze hokejowe GKS Tychy w sezonie zasadniczym 2019/20 PLH, książka „Wayne Gretzky. Opowieści z tafli NHL”, podwójne zaproszenie na wybrane koncerty AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w sezonie wrzesień-grudzień 2019, podwójna wejściówka (voucher) na wybrany mecz piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w Tychach, wejściówka jednorazowa do Wodnego Parku Tychy
III miejsce: okolicznościowa koszulka GKS Tychy, książka „Wayne Gretzky. Opowieści z tafli NHL”, podwójne zaproszenie na wybrane koncerty AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w sezonie wrzesień-grudzień 2019, podwójna wejściówka (voucher) na wybrany mecz piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w Tychach, wejściówka jednorazowa do Wodnego Parku Tychy
IV i V miejsce: podwójna wejściówka (voucher) na wybrany mecz piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w Tychach, wejściówka jednorazowa do Wodnego Parku Tychy.

Źródło : http://www.tgs.tychy.pl/