Porozumienie płacowe w Nexteer Automotive.

 


W dniu 28 marca w Zakładzie Nexteer Automotive po dość długich rozmowach na lini Pracodawca – Organizacje Związkowe Działające w Spółce podpisały  porozumienie płacowe dzięki któremu płace wzrosną nawet o 600 zł.

W tym roku Organizacje Związkowe  MOZ „OPZZ” NAP oraz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ NAP powołały  wspólną reprezentację negocjacyjną. Była to pierwsza taka wspólna inicjatywa od kilku lat.

Płace zasadnicze w większości pracowników wzrosną o ok. 250 zł miesięcznie, dzięki temu, że stawka godzinowa wzrośnie o 1,5 zł. Podwyżki te  otrzymają  osoby, które pracują w spółce dłużej niż 3 lata. Zgodnie z porozumieniem istotnym składnikiem wynagrodzenia w Nexteer od 01.06  będzie  dodatek stażowo-frekwencyjny. Dla pracownika z co najmniej rocznym stażem wyniesie on 80 zł miesięcznie, ale za każdy kolejny rok pracy w spółce ten dodatek będzie rósł o 20 zł. To oznacza, że w przypadku pracownika z 20-letnim stażem ten dodatek wyniesie 460 zł miesięcznie.
Ponadto związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że minimalne stawki godzinowe zostaną podniesione z 16 zł do 17 zł brutto. Podwyżki w tej wysokości, czyli ok. 160 zł miesięcznie otrzymają pracownicy, którzy pracują w spółce krócej niż trzy lata.