Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

 


Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

Dokument został opracowany na podstawie informacji z kwestionariuszy realizacji projektów, otrzymanych od wydziałów/jednostek organizacyjnych miasta Tychy, które zgłosiły je do Programu Rewitalizacji.

SPAWOZDANIE – Pobierz – sprawozdanie-z-prt-za-2018-rok


Źródło : http://umtychy.pl/