Projekt rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Tychach.

 


Na czwartkowej (28 marca) sesji radni Rady Miasta podjęli uchwałę o przekazaniu kwoty 165 tysięcy złotych na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Tychach.

Mieszczący się przy al. Niepodległości ośrodek jest prowadzony przez tyskie koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przy pomocy władz miasta i wielu ludzi dobrej woli realizuje na terenie Tychów i ościennych powiatów projekty mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Z biegiem lat siedziba OREW-u stała się jednak za ciasna i dyrekcja ośrodka podjęła decyzję o rozbudowie. We współpracy z firmą architektoniczna AB Projekt powstała koncepcja zakładająca dobudowanie do istniejącego budynku nowych pomieszczeń, w których zlokalizowane zostaną pokoje hostelowe, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, gabinety terapeutyczne i biura. Przekazana ośrodkowi przez Miasto Tychy kwota 165 tys. zł ma być przeznaczona na wykonanie projektu rozbudowy, sama realizacja inwestycji powinna rozpocząć się w przyszłym roku.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 9/584