Ważność biletów kupionych do końca 2018 roku.

 


Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 257/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. zostały przyjęte poniższe zasady honorowania biletów zakupionych przed 2019 r.

– papierowe bilety jednorazowe (krótkookresowe), których zakupu dokonano przed 1 stycznia
2019 r. nie tracą ważności oraz można z nich korzystać bez żadnych ograniczeń czasowych (bezterminowo).

– papierowe bilety dobowe zakupione przed 1 stycznia 2019 r. należy wykorzystać do 31 grudnia 2019 r.

– elektroniczne bilety okresowe, aktywowane od pierwszego skasowania, zakupione przed
1 stycznia 2019 r. ważne będą do 31 marca 2019 r.


Źródło : https://www.metropoliaztm.pl/