Wyniki konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rewitalizacja w 2019 r.

 


W rozwinięciu prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rewitalizacji w 2019 roku.Źródło : https://mosir.tychy.pl/