PZPN w całości uwzględnił odwołanie tyskiego klubu.

 


Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN w całości uwzględniła odwołanie tyskiego klubu i anulowała pierwotnie nałożoną karę finansową w wysokości 20 000 zł.  Dziś na stronie związku pojawił się oficjalny komunikat.

1. Uwzględnić odwołanie Klubu Warta Poznań i anulować nałożoną na Klub sankcję regulaminową odjęcia jednego punktu w sezonie rozgrywkowym 2018/2019.

2. Uwzględnić odwołanie Klubu GKS Tychy i anulować nałożoną na Klub sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości 20 000 zł.

3. Nie uwzględnić odwołania Klubu ŁKS Łódź i utrzymać w mocy decyzję Komisji I instancji, nakładającą na Klub sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości 50 000 zł za brak sektora kibiców gości zgodnie z kryterium I.17 Podręcznika Licencyjnego.


Źródło : http://gkstychy.info/pilka/