Nowy łącznik – raport z pierwszej Rady Budowy.

 


W czwartek, 22 listopada, miała miejsce pierwsza Rada budowy dla inwestycji, która docelowo połączy ulicę Grota-Roweckiego z Oświęcimską. Aktualnie trwa przygotowanie zaplecza budowy, opracowywane są projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz ruszyły pomiary geodezyjne. Pojawią się pierwsze, niewielkie utrudnienia w ruchu – głównie pieszym.

Wykonawcą, który wybuduje nową drogę łączącą ul. Grota-Roweckiego z ul. Oświęcimską w Tychach jest wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe DROGOPOL Z.W. Na pierwszej radzie budowy kierownik budowy – Michał Staszewski – zrelacjonował, że prace rozpoczną się od budowy mostu na Potoku Tyskim, który jednocześnie jest kluczowym elementem całej inwestycji. Ruszyły już odwierty geotechniczne, a w następnej kolejności wykonane zostaną żelbetowe pale, które będą stanowić fundament dla konstrukcji mostu.

Roboty te generują już niewielkie utrudnienia w ruchu, które dotyczą głównie osób korzystających z ogródków działkowych i poruszających się traktem biegnącym wzdłuż Potoku Tyskiego.

Przypomnijmy, że docelowo inwestycja zapewni alternatywne połączenie do alei Bielskiej i częściowo ulicy Katowickiej. Nowa droga poprawi komunikację w mieście, zwłaszcza przy wjeździe do centrum Tychów od strony ulicy Jaworowej i Sadowej.

– To bardzo ważne, bo w Tychach tak jak w każdym mieście w naszym kraju z roku na rok samochodów przybywa. Powoduje to zwłaszcza w godzinach szczytu problemy komunikacyjne, dlatego każda droga, która pomoże rozładować ruch i odciążyć główne drogi wyjazdowe do miasta jest istotna. Ta z pewnością zostanie doceniona przez kierowców wjeżdżających do Tychów od strony – północnej mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

– W skład pierwszego etapu wchodzi rozpoczynająca się budowa mostu nad Potokiem Tyskim, przebudowa skrzyżowania z ul. Sadową, budowa nowego z ul. Starokościelną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowane są również chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe – mówi Miłosz Stec, z-ca prezydenta Tychów ds. infrastruktury.

Etap drugi obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej z dostosowaniem jego parametrów do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu.

– Istniejące skrzyżowanie zwykłe zastąpione zostanie skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną i dodatkowymi pasami – mówi Wojciech Łyko, dyrektor MZUIM w Tychach.

Wartość całej inwestycji to 26 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel blisko 10 mln złotych dofinansowania z subwencji ogólnej.Źródło : http://mzuim.tychy.pl/