Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Bieruniu.

 


Dziewięć bieruńskich rodzin wybudowało w bieżącym roku przydomowe oczyszczalnie ścieków przy udziale dotacji Gminy Bieruń. W przyszłym roku dotacja na ten cel udzielona zostanie conajmniej dziesięciu rodzinom.

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji z budżetu Gminy Bieruń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, w 2018 roku udzielono dziewięciu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 60% całej kwoty (do 6 tysięcy złotych). W bieżącym roku Gmina Bieruń wydała na ten cel łącznie prawie 48 tysięcy złotych.

Na rok 2019 planowane jest udzielenie kolejnych dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Minimum dziesięć rodzin będzie mogło z takiej dotacji skorzystać.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych, rozkładających ścieki bytowe na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne, które można odprowadzać do gruntu, rowu melioracyjnego, albo rzeki, bez narażania ich na skażenie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej popularne w wielu gospodarstwach domowych, głównie ze względu na ich tanią eksploatację oraz ekologiczne oczyszczanie zanieczyszczeń.


Źródło : http://www.bierun.pl/