DK 44 – Przed zimą po nowym asfalcie.

 


Dobra wiadomość dla kierowców, którzy poruszają się drogą krajowa numer 44. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – firma EUROVIA S.A. – generalny wykonawca modernizowanego w Tychach odcinka ul. Oświęcimskiej w zeszłym tygodniu przystąpił do asfaltowania środkowej części jezdni pomiędzy węzłem Wartogłowiec a skrzyżowaniem z ulicą Długą. Jeszcze w listopadzie nowy asfalt pojawi się na dalszym fragmencie krajowych ?czwórek?, a to oznacza, że przed zimą ruch będzie odbywał się po nowym asfalcie.

W minionym tygodniu na około 800-metrowym fragmencie ul. Oświęcimskiej (pomiędzy węzłem Wartogłowiec a skrzyżowaniem z ulica Długą) ułożono dwie z trzech warstw asfaltu ? podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą. Postęp prac widoczny jest także na dalszym fragmencie ? od ul. Długiej do ul. Kościelnej, gdzie aktualnie trwa układanie podbudowy z kruszywa. Dopiero na tak przygotowanym podłożu będzie wykładany asfalt.

Przypomnijmy, że ten etap prac był najtrudniejszy, ponieważ na środku drogi trwały głębokie wykopy, a ruch poprowadzono po wyznaczonych pasach zewnętrznych. Tym samym na modernizowanym fragmencie wyłączone zostały relację lewoskrętne. Na przełomie listopada i grudnia ma się to zmienić. Planowana jest zmiana organizacji ruchu, tak by przed zimą kierowcy jeździli już po nowej nawierzchni.

Jednocześnie trwa budowa nowych obiektów zlokalizowanych wzdłuż drogi: dwóch przejść podziemnych dla pieszych (jedno powstaje w rejonie ul. Długiej, drugie w rejonie ul. Kościelnej), a także bezkolizyjnego węzła, jaki docelowo ma połączyć DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. Aktualnie gotowy jest już jeden przyczółek przyszłego wiaduktu, a drugi został już zazbrojony, przebudowano także sieć wysokiego napięcia, kończy się wznoszenie nasypu od strony wschodniej, a po stronie zachodniej – wzdłuż drogi – widać już mur oporowy, który docelowo połączy aktualną trasę z wiaduktem.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu to ok. 132 mln zł, z czego aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/