Młodzieżowa Rada Miasta na finiszu.

 


Kończąca swoją roczną kadencję Młodzieżowa Rada Miasta przedstawiła w ostatnich dniach sprawozdanie ze swojej działalności od listopada 2017 roku.

Członkowie MRM organizowali lub współorganizowali szereg imprez i innych wydarzeń na terenie Tychów; często pracowali podczas nich jako wolontariusze. Wymienić można m.in. I Tyską Wigilię dla Potrzebujących, koncerty Wielkiej Muzycznej Pomocy, I Zjazd Samorządów Szkół Podstawowych, konkurs „Młode talenty” i wiele innych. Chętnie dzielili się także swoimi doświadczeniami z innymi organami tego typu, biorąc udział w posiedzeniach młodzieżowych rad w Bielsku-Białej czy Żywcu. Tyskiej młodzieży nie zabrakło też podczas konferencji Młodzi 2.0 w Sejmie RP.

Młodzieżowa Rada Miasta w Tychach pracowała pod kierunkiem przewodniczącego Konrada Kasperka.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 36/563