3 mln zł na inwestycje w dwóch zespołach szkół: ZS nr 4 oraz ZS nr 7 w Tychach.

 


Zarząd województwa śląskiego wybrał 16 inwestycji, które otrzymają ponad 51 mln zł dofinansowania. 29 mln zł dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, które tworzą tereny inwestycyjne na obszarach poprzemysłowych, 10 mln zł dla infrastruktury przedszkolnej oraz 10,5 mln zł dla inwestycji dotyczących kształcenia zawodowego.

29 mln zł dofinansowania zostanie przekazane na dwa projekty utworzenia terenu inwestycyjnego na obszarze typu brownfield tj. na obszarze poprzemysłowym, przywrócenie go do użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji. Projekt Dąbrowy Górniczej otrzyma prawie 20 mln zł, a projekt Tarnowskich Gór – 10 mln zł.

W ramach inwestycji dotyczących kształcenia zawodowego największe dofinansowanie zyskał Bytom. Projekt – z dofinansowaniem w wysokości 3 mln zł – polega na modernizacji i adaptacji sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnych urządzeń.

Dofinansowaniem pochwalić się może również Miasto Tychy, które uzyskało łącznie prawie 3 mln zł. Inwestycje obejmują pracę w dwóch zespołach szkół: ZS nr 4 przy al. Bielskiej oraz ZS nr 7 w Tychach. Dzięki dofinansowaniu powstaną: pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracowni sieci telekomunikacyjnych. Zmodernizowane natomiast zostaną dwie pracownie gastronomiczne, pracownia cukiernicza, pracownia piekarnicza.


Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/