Pierwszy asfalt na DK-44.

 


Jeszcze w sierpniu na DK-44 ruszą pierwsze roboty bitumiczne. Takie zapowiedzi padły ze strony wykonawcy, firmy EUROVIA S.A. na ostatniej Radzie Budowy, która odbyła się we wtorek 14 sierpnia.

Pierwsze roboty bitumiczne związane z przebudową tyskiego odcinka drogi krajowej nr 44 ruszą jeszcze w tym tygodniu. Nową nawierzchnie zyska odcinek od węzła Wartogłowiec do ul. Długiej. Na drugim odcinku – od ul. Długiej do ul. Kościelnej – asfalt będzie układany w drugiej połowie września.Planowo na tych fragmentach mają zostać wyłożone dwie z trzech warstw bitumicznych nawierzchni czyli podbudowa zasadnicza i warstwa wiążąca. Pozwoli to na przełożenie ruchu, tak by wykonawca mógł przystąpić do rozbiórki czynnej obecnie jezdni. Tym samym kierowcy w kolejnym etapie robót pojadą po części zmodernizowanej jezdni. Ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni będzie wykonana w przyszłym roku . Należy ją wykładać na dłuższym odcinku po to, żeby zminimalizować ilość tzw. szwów technologicznych. Są to miejscach, gdzie kończy się odcinek asfaltu ułożony jednego dnia, a zaczyna kolejny, układany następnego dnia. Maksymalne wyeliminowanie szwów technologicznych wpływa na poprawę warunków eksploatacyjnych drogi.W sierpniu kontynuowana będzie przebudowa konstrukcji drogi na odcinku od ul. Długiej do ul. Kościelnej oraz budowa kanału technologicznego.

Najistotniejszym punktem przebudowy ma być nowy, bezkolizyjny węzeł łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. Docelowo ma on rozdzielić ruch lokalny od tranzytowego. W rejonie, gdzie ma powstać wykonano już wzmocnienie podłoża i pierwszy etap nasypu, a obecnie po obu stronach trwa budowa przyczółków przyszłego wiaduktu.Rozpoczęto także budowę dwóch przejść podziemnych. Te prace poprzedziła przebudowa infrastruktury technicznej.

Przypomnijmy, że przebudowa DK-44 w granicach miasta Tychy, to jedna z największych takich inwestycji w woj. śląskim i największa realizowana w Tychach, o znaczeniu ogólnopolskim. Całość prac obejmuje łącznie 2,5 km drogi na fragmencie od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej (w rejonie fabryki Fiata). Powstanie także nowy, bezkolizyjny węzeł łączący DK44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną. Zapewni on sprawne połączenie z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w podstrefie tyskiej KSSE oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowice i Wygorzele a także Gminą Bieruń, oddzielając ruch tranzytowy (który zostanie poprowadzony górą obiektu), od ruchu lokalnego. Ten odbywać się będzie dołem, po dwóch dużych rondach. Oprócz wymiany nawierzchni po obu stronach drogi powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową od strony południowej. Zaprojektowano także dwa przejścia podziemne: jedno w rejonie ul. Kościelnej, drugie przy ulicy Długiej. Inwestycja ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko i mieszkańców, bowiem wzdłuż części modernizowanego odcinka staną ekrany akustyczne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Koszty całej inwestycji wynoszą około 132 mln. zł. Same roboty budowlane, za które odpowiada wybrana w drodze przetargu firma Eurovia Polska S.A., stanowią około 100,00 mln. zł. Planowo inwestycja ma być gotowa do końca 2019 roku.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/