Pomoc dla osób poszkodowanych w wydarzeniach losowych.

 


W związku z poniedziałkowym pożarem budynku przy ul. Cienistej w Tychach informujemy, że w sytuacji, w której poszkodowane osoby nie są w stanie zabezpieczyć sobie we własnym zakresie tymczasowego miejsca pobytu, mogą zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta Tychy.

Wydział Gospodarki Lokalowej udzieli pomocy w uzyskaniu lokalu zamiennego na czas remontu dotychczasowego lokalu.

Po pomoc finansową można zgłaszać się do punktu informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59.


Źródło : http://umtychy.pl/