Tychy w sieci możliwości.

 


Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja do projektu „Tychy w sieci możliwości”. Jej celem jest uzupełnienie listy projektu o 4 osoby, które otrzymają sprzęt komputerowy i dostęp do sieci zaraz po zakończeniu naboru oraz utworzenie listy rezerwowej osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Opisany projekt ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu i skierowany jest do osób będących w trudnej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz do osób niepełnosprawnych, które nie posiadają komputera w swoim gospodarstwie domowym. Udział w projekcie jest bezpłatny – zarówno korzystanie z komputera, jak i z Internetu nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkowników przez cały okres trwania projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.tychywsieci.pl, w Urzędzie Miasta Tychy w punkcie informacyjnym, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 32 43 82 004 oraz 32 43 82 030.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza oraz do jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami we wskazanych powyżej punktach do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00.


Źródło : http://umtychy.pl/