Kampania społeczno-oświatowa pod nazwą: „Cukrzyca typu 1 – poznaj chorobę”.

 


Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą typu 1 „Słodka Jedynka”,  zorganizowało kampanię społeczno-oświatowej pod nazwą: „Cukrzyca typu 1 – poznaj chorobę”. 

Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że cukrzyca typu 1 nie powstaje z nadmiaru spożywania słodyczy, że nie jest chorobą zakaźną, że poznając chorobę, zmieni się obraz demonizowanej cukrzycy i przede wszystkim, że wiedza może być bardzo przydatna, ponieważ nikt nie wie, kiedy stanie przed nieprzytomnym diabetykiem, którego uzna za pijanego i nie udzieli mu pomocy. Cukrzyca typu 1 nie wybiera, może dotknąć każdą rodzinę w każdej chwili.

„SŁODKA 1”  pomaga w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, na jakie napotykają dzieci i młodzież chore na cukrzycą typu 1 oraz ich rodzice i opiekunowie.

Cukrzyca typu 1 dawniej nazywana była cukrzycą młodzieńczą, gdyż najczęściej początek choroby następuje w młodym wieku. Według najnowszych badań epidemiologicznych cukrzyca typu 1 stwierdzana jest u około 19% osób chorujących na cukrzycę. Objawy cukrzycy uzewnętrzniają się nagle i są niespodziewane. Leczenie tego typu cukrzycy najczęciej polega na wprowadzeniu specjalnej diety i podawaniu odpowiednich dawek insuliny.

Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, zapadalność na ten typ cukrzycy stale wzrasta. Występują jednak różnice zachorowalności na cukrzycę typu 1:

  • etniczne (mniejsza zapadalność u przedstawicieli rasy czarnej niż białej),
  • geograficzne (większa zapadalność na Północy niż na Południu, np. wskaźnik zapadalności we Włoszech 6,5, a w Finlandii 42,9),
  • sezonowe (większa zapadalność w zimie, prawdopodobnie wskutek częstszych infekcji wirusowych).

Na cukrzycę typu 1 zapadają głównie osoby poniżej 30. roku życia. W zależności od wieku zachorowania wyróżnia się dwa szczyty zapadalności:

  • 10.-12. rok życia (występujący znacznie częściej),
  • 16.-19. rok życia (pojawiający się rzadziej).

W cukrzycy typu 1 dochodzi do niszczenia komórek beta trzustki (komórki te są odpowiedzialne za produkcję insuliny). Proces ten przebiega stopniowo i w początkowej fazie choroby jest bezobjawowy. Objawy cukrzycy pojawiają się nagle, gdy zniszczeniu ulegnie około 90% komórek beta. W wyniku zniszczenia komórek beta zostaje zahamowana produkcja insuliny.

Skuteczne leczenie cukrzycy typu 1 (dotyczy to także skutecznego leczenia innych typów cukrzycy) zawiera takie elementy, jak:

  • leczenie dietetyczne,
  • leczenie wysiłkiem fizycznym,
  • leczenie insuliną w odpowiednich dawkach,
  • edukacja osoby chorej w zakresie zarówno istoty samej choroby, jak i stosowania w życiu codziennym powyższych elementów.

Postępowanie niefarmakologiczne ma istotne znaczenie w leczeniu choroby. Dzieci i młodzież, u których rozpoznano cukrzycę typu 1, mają organizowane szkolenia w wyspecjalizowanych ośrodkach. Na oddziałach tych uczone są doboru odpowiednich dawek insuliny do wartości spożywanych pokarmów oraz zastosowania leczenia w praktyce.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą typu 1 „Słodka Jedynka” www.slodka1.pl.