3 tyskie projekty w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”

 


Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”.

Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe – członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego.

W tym roku możemy głosować na 3 tyskie projekty :

1.Zagospodarowanie terenu wokół budynku Mediateki w Tychach

Projekt obejmuje wykonanie zagospodarowania części frontowej Mediateki, wyposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu placu wypoczynkowego.

Realizacja zadania obejmowała montaż: wiat szklanych, ławek, donic z obrzeżami, basenu z niecką stalową, koszy na odpadki z daszkiem, stojaków na rowery, oświetlenia. Ponadto ułożono nawierzchnię żwirową, zamontowano deski tarasowe, ławki, urządzenia zabawowe i leżaki dwuosobowe. Wykonano zadaszenie sezonowe oraz nasadzono różnorodną roślinność.

Zagospodarowanie terenu stanowi dopełnienie zakończonego w 2015 roku przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji niewykończonego budynku, w którym zlokalizowano siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej, Orkiestry Kameralnej Aukso oraz sali koncertowej.

Obecnie funkcja budynku nabrała pełnego kształtu i stanowi nierozerwalną całość.

Zdjęcie

2. Zagospodarowanie terenu wokół bydynku Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury, polegające na modernizacji amfiteatru, tarasu, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych. Ponadto nasadzone zostały drzewa i krzewy oraz wykonano roboty towarzyszące. Otoczenie Miejskiego Centrum Kultury, stanowi miejsce spotkań oraz imprez kulturalno – oświatowych dla wszystkich mieszkańców miasta. Wykonana modernizacja amfiteatru wraz z ze sceną oraz taras przed budynkiem zwiększają potencjał i atrakcyjność miejsca oraz stwarzają nowe możliwości w zakresie planowanych imprez plenerowych.

 Zdjęcie

3. Centrum animacji społeczno – kulturalnej (Osada) w Tychach

Od 1 listopada 2017 r. roku użytkownikiem lokalu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, który prowadzi tam świetlicę środowiskową dla dzieci z dzielnicy Osada.

Zadanie zostało zrealizowane w celu wzmocnienia potencjału społeczno – zawodowego mieszkańców dzielnicy Osada. Obejmowało ono bardzo duży zakres remontowy z wymianą stolarki i wszystkich instalacji włącznie. W efekcie wykonanej przebudowy powstał nowoczesny lokal o powierzchni 92 m2, przeznaczony dla ok. 35 osób, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim główne pomieszczenie świetlicy o powierzchni ok. 39 m2, wyposażone w ściankę mobilną umożliwiającą wydzielenie dwóch niezależnych stref, pokój dla doradcy, kuchnię ogólnodostępną oraz sanitariaty, pomieszczenia socjalne i ciągi komunikacyjne.

Do lokalu prowadzi niezależne wejście z platformą dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie


Głosować możemy na stonie NPP edycja 2018Źródło : https://npp.slaskie.pl/