Podsumowanie działań „SMOG”.

 


Wczoraj policjanci tyskiej drogówki prowadzili działania pod nazwą „SMOG”. Łącznie mundurowi skontrolowali 80 pojazdów. Celem działań było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Policjanci tyskiej drogówki włączyli się wczoraj do ogólnopolskich działań pod nazwą „smog”. Mundurowi łącznie skontrolowali 80 pojazdów. Policjanci reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Stróże prawa nie stwierdzili naruszeń wymagań ochrony środowiska.

Policjanci w czasie kontroli informowali także uczestników ruchu drogowego na temat szkodliwości emisji spalin dla środowiska naturalnego, gdyż smog to także skutek niesprawnych technicznie pojazdów i złej jakości ich spalin.

Przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit. c cyt. ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu. Jednocześnie funkcjonariusz nie może zezwolić kierującemu na dalsze używanie pojazdu.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/